Android Virtual Device

Thiết bị ảo (Android virtual device_AVD) là một công cụ hỗ trợ được cung cấp bởi Android SDK, cho phép người dùng định nghĩa một thiết bị Android giả lập. Thiết bị này có thể là điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ hay ti vi.

Để có thể sử dụng loại thiết bị này, chúng ta sẽ cần sử dụng công cụ quản lý AVD Manager. Công cụ này cho phép chúng ta khởi tạo, quản lý, chỉnh sửa và khởi động các thiết bị ảo.

Sau khi đã có AVD, ta có thể bắt đầu chạy thử các ứng dụng trên nó. Tuy nhiên, các thiết bị ảo chạy khá chậm và hiệu suất không cao. Ta có thể áp dụng một số cách sau để cải thiện tình hình:

  1. Sử dụng Intel® Hardware Accelerated Execution Manager: trong trường hợp này, thuộc tính CPU (trong màn hình cài đặt) của thiết bị ảo nên là Intel Atom (x86) và khởi động ứng dụng \android-sdk\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager\IntelHaxm.exe
  2. Sử dụng một thiết bị ảo khác để thay thế, chẳng hạn như dùng Virtual box

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s