Java Mail Tutorial (via SMTP)

Đối với một ứng dụng, chúng ta sẽ có nhiều cách để truyền thông tin đi, nhất là trong trường hợp muốn gửi tin nhắn hoặc thông báo. Một trong những cách thông dụng nhất sẽ là gửi email. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng một tài khoản Gmail để gửi email… Continue reading Java Mail Tutorial (via SMTP)

Advertisements

OpenCV issue: Unsatisfied Link Error

OpenCV (Open source computer vision library) là một thư viện hỗ trợ xử lý ảnh và video khá mạnh mẽ được phát hành với giấy phép mã nguồn mở BSD. Thư viện này có thể được sử dụng dễ dàng trong các dự án sử dụng ngôn ngữ C++, Java và Python. Một trong những… Continue reading OpenCV issue: Unsatisfied Link Error

Java Tesseract OCR

Như đã đề cập khi giới thiệu về Tesseract OCR, chúng ta đều biết OCR hỗ trợ nhận diện ký tự trên hình ảnh khá hiệu quả và còn được sử dụng rộng rãi. Với bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Tesseract OCR trong một dự án Java. Trong bài… Continue reading Java Tesseract OCR

Các phương thức trong Java Interface

Như chúng ta đã biết, interface là một loại đối tượng đặc biệt trong Java và khá tương tự với class. Thông thường, interface sẽ bao gồm các abstract methods mà đòi hỏi các class thực thi (implement) nó phải tự định nghĩa. Vì lý do này mà chúng ta có thể xem interface như… Continue reading Các phương thức trong Java Interface

Tổng quan mã hóa video

Chuyển mã video (Video transcoding) là quá trình chuyển đổi video từ dạng này sang dạng khác hoặc chuyển đổi các đặc điểm nhất định của video. Quá trình này bao gồm hai giai đoạn là decode và encode. Ở giai đoạn decode, dữ liệu gốc sẽ được chuyển sang dạng trung gian chưa được… Continue reading Tổng quan mã hóa video

Tổng quan HEVC

HEVC (High Efficiency Video Coding) là một chuẩn mã hóa video được hình thành bởi sự hợp tác giữa ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) và ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG). Ngày 22/12/2016, phiên bản mới nhất của chuẩn mã hóa này là HEVC/H.265 version 4 được chấp thuận là một chuẩn ITU-T. Bên cạnh đó, HEVC/H.265 là… Continue reading Tổng quan HEVC

Làm tròn số trong Java

Trong quá trình phát triển ứng dụng, có một số vấn đề mà chúng ta sẽ phải xử lý một cách thường xuyên đến nỗi mà chúng ta sẽ có thể làm mà chẳng cần suy nghĩ và đắn đo. Việc làm tròn một số thực cũng vậy. Nhắc đến làm tròn một số trong… Continue reading Làm tròn số trong Java

Test driven development

Bài viết được chuẩn bị dựa vào tác phẩm "The Clean Coder" của Robert C.Martin. Lưu ý rằng "tôi" ở đây là tác giả Robert C.Martin. Đã mười năm kể từ khi cụm từ Test Driven Development_Phát triển hướng kiểm thử (TDD) (đến khi The Clean Coder được xuất bản) xuất hiện trong ngành IT. Nó là… Continue reading Test driven development

Việc giúp đỡ người khác của một lập trình viên

Bài viết được chuẩn bị dựa vào tác phẩm "The Clean Coder" của Robert C.Martin Tương tự việc một lập trình viên chuyên nghiệp nên sẵn lòng nhận sự giúp đỡ của người khác trong công việc đã đề cập ở bài trước, họ cũng có trách nhiệm phải sẵn sàng để giúp đỡ các thành… Continue reading Việc giúp đỡ người khác của một lập trình viên

Xác định hướng giữa hai tọa độ với Android Java

Như ở bài trước, chúng ta đã biết được cách để xác định hướng hiện tại của thiết bị Android bằng việc sử dụng các cảm biến có sẵn. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu đó, thông thường chúng ta vẫn còn cần một nhu cầu nữa là xác định hướng giữa hai điểm với… Continue reading Xác định hướng giữa hai tọa độ với Android Java